Kool Story 

Kool World ที่น้องๆ หรือที่ทุกคนรู้จักนั้น จริงๆ แล้ว คือ สัญลักษณ์หรือแบรนด์ ที่แสดงถึงความเป็น "เรา" ในนาม บริษัท ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Thai Kool World International Co., ltd.)

ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนทำงาน 5 คน ที่เคยมีประสบการณ์ตรงจากการใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นแรมปี และนำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ประทับใจที่สุด มีพี่ๆ ทีมงานที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง และสามารถสอบถามข้อมูล รวมถึงการปรึกษาได้อย่างสนิทใจ จากพี่ๆ ทุกคนที่มีประสบการณ์ตรง

พวกเราเคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel และ Internship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาคนละหลายครั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการนั้น ทำให้เราได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้น พวกเรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ที่ล้ำค่าเหล่านี้ จะสามารถนำมาบอกเล่า และแนะนำน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างมืออาชีพ เรามีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญใน รัฐต่างๆ ที่น้องๆ จะไปทำงาน รวมไปถึงสามารถส่งน้องถึงนายจ้างหรือที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย

Kool World ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆ จะมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ล้ำค่า โดยการเข้าร่วมโครงการ ต่างๆ ของเรา ซึ่งน้องๆ จะสัมผัสได้ด้วยบริการที่เป็นกันเอง และอบอุ่น จากพี่ๆ ทุกคนที่มีประสบการณ์ we’re KOOl …… we Care ……

และเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีที่ปรึกษาโครงการที่มีความชำนาญ ได้ประจำอยู่ ณ รัฐ อลาสก้า ซึ่งจะคอยดูแลปัญหาต่างๆให้กับน้องๆ


Consultant

Felipe Rene Guevara 
ที่ปรึกษาบริษัท ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ซึ่งขณะนี้ได้ประจำอยู่ที่ รัฐ อลาสก้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รวมถึง สามารถติดต่อประสานงานกับน้องๆ ได้อย่างทันทวงที

NameFelipe Rene Guevara
PositionCatering Manager
CampanyDoyon/Universal Services Joint Venture
AddressHayes Avenue,Fairbanks Alaska 99709

 

Why Kool?

-ประสบการณ์ตรง ชั่งโมงบินสูง
-ไม่ใช่นักขายฝัน ไม่นั่งปั้นเรื่อง
-บริการด้วยหัวใจ ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน
-เดินทางอุ่นใจ ทุกเส้นทางที่ไป มีพวกเรา
-We’re Kool We Care เรียกหาได้ 24 ชม.
-ที่แรก! ที่เดียว ไม่มีงานทำยินดีคืนเงิน

“  อบอุ่น ประทับใจ ด้วยบริการที่มอบให้จากพวกเรา ”