Promotion & Fee 

KooL Promotion!!!

Duo Bonus มาเป็นคู่ รับส่วนลดเป็นคู่ สูงสุด 5,000 บาท
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป Program 18 เดือน รับส่วนลด 5,000 บาท
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป Program 12 เดือน รับส่วนลด 3,000 บาท
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป Program 6  เดือน  รับส่วนลด 1,000 บาท

Bonus พิเศษ ศิษย์เก่า มาเมื่อไร รับทันที 4,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการ

- ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการแบบ Full – arranged

6 เดือน 12เดือน 18 เดือน
ค่าสมัคร(฿) 300 300 300
Application Fee(฿) 5,000 5,000 5,000
Program Fee(฿)
(*มัดจำ 500$ เพื่อดำเนินการจัดหาโดยนายจ้าง)
74,900 96,900 115,900

- ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการแบบ Self-arranged

6 เดือน 12เดือน 18 เดือน
ค่าสมัคร(฿) 300 300 300
Application Fee(฿) 5,000 5,000 5,000
Program Fee($)
(*มัดจำ 500$ เพื่อดำเนินการจัดหาโดยนายจ้าง)
37,900 41,900 44,900

**หมายเหตุ

- ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
- ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและ SEVIS FEE และค่า Pin จองวันสัมภาษณ์
- ราคาไม่รวมค่าจัดหาบ้านพัก $150 - $300
- ราคาไม่รวมเงิน pocket money