What is Au Pair ? 

- ข้อมูลโครงการ

โครงการที่เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่สนใจในการไปใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกา โดยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุน จาก รัฐบาลสหรัฐ อเมริกา ในรูปแบบ วีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม J-1 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าไปอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ สัมผัสถึงวัฒนธรรม ของครอบครัวชาวอเมริกัน เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน และทุนการศึกษาอีกด้วย

- สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการณ์จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1.        ทุนการศึกษาจำนวน $500  สำหรับการเรียนที่ อเมริกา
2.        ค่าตอบแทน $195 /สัปดาห์
3.        ฟรีค่าที่พักห้องส่วนตัว และอาหาร
4.        ประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการณ์
5.        ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(ในกรณีที่เข้าร่วมโครงการณ์ครบตามระยะเวลาที่กำหนด)
6.        ได้รับเงินโบนัสหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการณ์
7.        ประสบการณ์ที่ ล้ำค่า การใช้ชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรม ของ คนอเมริกัน