Malvern House Courses 

 

หลักสูตรที่ Malvern House College เปิดสอน

1. General English เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในทุกๆด้าน ทั้ง การพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

2. Cambridge Exam Classes หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวสอบCambridge Exam Classes ซึ่งเป็นการสอบที่สร้างมาจาก มหาวิทยาลัย Cambridge เป็นที่นิยมอย่างสูงหลากหลายทั่วทั้งยุโรป แบ่งเป็นสามระดับดังนี้

  • FCE First Certificate of English (Upper-Intermediate)
  • CAE Certificate in Advanced English (Advanced)
  • CPE Certificate of Proficiency in English (Proficiency)

ระยะเวลาในการเรียน 10-12 สัปดาห์
เริ่มเรียนทุก 5 มกราคม, 23 มีนาคม, 14 กันยายน

3. IELTS Exam Preparation หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ ตั้งแต่ การเขียน essay การอ่านเขียนที่ถูกต้องและจะมีการทำการบ้านทุกๆตอนเย็น ผู้ที่สนใจจะเรียนคอร์สนี้ต้อง ผ่านการสอบ IELTS ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมเรียน ในกรณีที่สอบไม่ผ่านในระดับคะแนนที่ต้องการ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนต้องเรียนคอร์ส General English ก่อน

เริ่มเรียนทุกๆ วันจันทร์
ระดับภาษา Intermediate and above
ระยะเวลา 4-24 สัปดาห์

4. English for Academic Purposes หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ประสงค์ จะเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เรียนตั้งแต่ การ note-taking, Presenting Data, Research Skills

เริ่มเรียนทุก 5 มกราคม, 30 มีนาคม, 29 มิถุนายน , 28 กันยายน
ระดับภาษา Advance
ระยะเวลา 4-24 สัปดาห์

5. Work Experience Program หลักสูตรนี้ผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ รวมกับการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างในองค์กรที่เหมาะสมและเกี่ยวเนื่องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

เริ่มเรียนทุก วันจันทร์
ระดับภาษา Upper intermediate or above
ระยะเวลา 3 สัปดาห์หรือมากกว่า

6. Malvern House Business Certificate หลักสูตร นี้ใช้เวลา 3 เดือน เป็นการเตรียมตัวนักเรียนต้งแต่การเรียนพื้นฐานการทำธุรกิจ ทั้งด้านการปฏิบัติ และทฤษฏี เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนต่อใน คอร์ส ABE Diploma in Business management , Tourism หรือ Introduction to business ซี่งหลักสูตรนี้ ไม่ใช่หลักสุตรภาษาโดยตรง ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอยู่ในระดับ Upper-Intermediate

ระยะเวลา 3 เดือน
เริ่มเรียนทุกวัน 5 มกราคม, 30 มีนาคม, 22 มิถุนายน, 21 กันยายน
ระดับภาษา Upper-intermediate และผ่านการสอบกับทางสถาบัน

7. ABE Business and Tourism Diplomas หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจาก องค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตราฐาน ใช้เวลาเรียน 12 เดือน นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับ ปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัยได้ หรือในกรณีที่จบ Advanced Diplomas ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน ประมาณ 6-12 เดือน สามารถเทียบเข้าเรียนในปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

ระยะเวลา 12 เดือน
เริ่มเรียน 5 มกราคม, 22 มิถุนายน
ระดับภาษา
Upper-intermediate หรือมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. Fast track หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนผู้ประสงค์จะเรียนในห้องเรียนกลุ่มที่ไม่ใหญ่นัก ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ เน้นสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะของกลุ่มนักเรียน

  • มีนักเรียนเพียง 8 คน ต่อห้องเรียน
  • 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ 9 โมงเช้า ถึง บ่าย 1
  • 30 นาที สำหรับการเรียนตัวต่อตัว ในหนึ่งสัปดาห์
  • การท่องเที่ยว ในลอนดอน 1 ครั้งต่อสัปดาห์

ระยะเวลา 1-12 สัปดาห์
เริ่มเรียน ทุกวันจันทร์
ระดับภาษา
Elementary to Advanced

9. Modules เป็นคอร์สพิเศษ วันละหนึ่งชั่วโมง 5 วันนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและตรงกับระดับภาษาของนักเรียนเองด้วย ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับ การสนทนา, การเขียน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และ IELTS เพื่อเป็นการเน้นย้ำหลักสูตรที่เรียน.ให้เข้าใจได้อย่างเด่นชัดและลึกซึ้งมากขึ้น

10. University Foundation Program หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมตัวให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาลัยใน UK ระยะเวลาในการเรียน 9 เดือน

เริ่มเรียน 21 กันยายน
ระดับภาษา IELTS 4.5 (intermediate)
บทเรียน 25 บทต่อสัปดาห์
ระยเวลาเรียน 6 เดือน
เริ่มเรียน 4 มกราคม
ระดับภาษา IELTS 5 (Upper-Intermediate)
บทเรียน 25 บทต่อสัปดาห์


11. Pre-Masters Program หลักสูตรที่ออกแบบมาร่วมกับ University of Leeds เป็นหลักสูตรที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับ ปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ธุรกิจ และการท่องเที่ยว

ระยะเวลา 6 เดือน
เริ่มเรียน 4 มกราคม
ระดับภาษา IELTS 5.5 (Upper-Intermediate)
บทเรียน 25 บทต่อสัปดาห์
ระยะเวลา 3 เดือน
เริ่มเรียน 30 มีนาคม
ระดับภาษา IELTS 6(Upper-Intermediate/Advanced)
บทเรียน 25 บท ต่อสัปดาห์